Workshop Storytelling

Facts bore, stories sell, zeker in deze tijd.

De informatiestroom die we dagelijks te verwerken krijgen is onuitputtelijk, maar er is een grens aan wat we kunnen opnemen en onthouden. Wie zelf aandacht vraagt voor een idee of product – met een presentatie, website, filmpje of pitch – moet daar rekening mee houden. Hoe je dat doet? Door te kiezen voor storytelling.

Oorgetuige geeft workshops storytelling. Deelnemers leren a.d.h.v. praktische voorbeelden – in tekst, beeld en geluid – hoe ze een verhaal kunnen inzetten voor hun zakelijke of persoonlijke doel. Voor meer info, neem contact op.

Project

Storytelling als Verrijking

In het voorjaar van 2016 heeft een groep leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht de lesserie Storytelling als Verrijking gevolgd. Het Porta is Begaafdheids Profiel School, wat betekent dat een selecte groep leerlingen in schooltijd een eigen interesseveld mag verkennen. De school nodigde Els Huver uit deze doelgroep te onderwijzen in de theorie en praktijk van storyteling. Dit vanuit de gedachte dat erving met storytelling bijdraagt aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en goed communiceren.

Lees hierover het blog Pubers